Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ A.E.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.