Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.