Ανώτατη Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Α.Π.Ο.Ε.Α.

Η Ανώτατη Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εφεδρών Αξιοματικών , εποπτεύεται απο το Υπουργείο Εθνκής Άμυνας και διαθέτει 54 συνδέσμους εφέδρων αξιοματικών άνα την Ελλάδα.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ανώτατη Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.