Αραβοελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Α.Π.Ε.Α.

Η ανάπτυξη και η προώθηση οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Αράβων στους επιχειρηματικούς τομείς, κυρίως σε θέματα: Βιομηχανίας, Γεωργίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας, Τουρισμού και Εκπαίδευσης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Αραβοελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.