Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Υπουργικό Συμβούλιο

The replacement of the Prime Minister in his absence or incapacity and the implementation of any task assigned to him.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.