Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Υπουργικό Συμβούλιο

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.