Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Α.Ε.Μ.Υ.

Εποπτεύει και διαχειρίζεται την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας – Κ. Πρίφτης και το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.