Ανώνυμος Εταιρία Διώρυγας Κορίνθου

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Α.Ε.Δ.Ι.Κ.

Η άσκηση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων της διώρυγας προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της καθώς και δικαιώματα μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, βελτίωσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, εκμετάλλευσης και τουριστικής ανάπτυξη της Διώρυγας της Κορίνθου.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ανώνυμος Εταιρία Διώρυγας Κορίνθου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.