Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΑΔΜΗΕ

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.