7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται 7η Υ.ΠΕ.

Συντονισμός και έλεγχος στα νοσοκομεία της περιφέρειας ώστε να εξασφαλίζεται η εύρρυθμη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος, σε όλα τα επίπεδα φροντίδας (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο).

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.