2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται 2η Δ.Υ.ΠΕ.

Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.