2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται 2η Δ.Υ.ΠΕ.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.