1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται 1η ΥΠΕΑ

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.